Zabezpieczenia imprez masowych

Zgodnie z  ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998r z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:

  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu

  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych

zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom  imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

 

W ramach naszych działań zapewniamy ratowników medycznych, lekarzy, samochody transportowe oraz sprzęt ratowniczy.

Działamy na terenie całego województwa Zachodniopomorskiego lub dalej.

W przypadku chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.

 

Transport Sanitarny Kołobrzeg